Locations

Headquarter

Yushima 3-34-8, Bunkyo Tokyo 113-0034 JAPAN

 

Kanto

Saitama Prefecture Saitama-City

Kanto - Saitama Prefecture Saitama-City JAPAN

 

Yamagata

Yamagata Prefecture Yamagata City

Yamagata - Yamagata Prefecture Yamagata City JAPAN

 

Nagaoka

Niigata Prefecture Nagaoka City

Nagaoka - Niigata Prefecture Nagaoka City JAPAN